Rekrutacja

 • Do naszego przedszkola w pierwszej kolejności przyjmujemy dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 3 lata.

  Pierwszeństwo ma rodzeństwo dzieci aktualnie uczęszczających do Perełki oraz dzieci z placówek Montessori.

  Lista kandydatów na rok 2020/21 (dzieci z rocznika 2017) jest już zamknięta.

  Jeśli są Państwo zainteresowani zapisaniem dziecka na listę kandydatów na  rok 2021/22 (dzieci z rocznika 2018) prosimy wyłącznie o kontakt mailowy: biuro@perelkawroclaw.pl. Wpisanie na listę kandydatów na dany rok szkolny nie oznacza zapisania dziecka do przedszkola. 

  Przed rozpoczęciem rekrutacji na dany rok szkolny skontaktujemy się z Państwem, prześlemy ankietę rekrutacyjną i w kolejnym etapie zaprosimy na indywidualne spotkanie. 

  W ramach czesnego oferujemy:

  • edukację w oparciu o metodę Marii Montessori realizowaną w specjalnie przygotowanym otoczeniu z wykorzystaniem oryginalnych pomocy dydaktycznych, przez przeszkolonych w kierunku Montessori nauczycieli
  • język angielski 
  • zajęcia umuzykalniające  
  • zajęcia plastyczne
  • zajęcia kulinarne
  • imprezy i uroczystości rodzinne