Misja

 • PODĄŻAMY ZA DZIECKIEM, ABY ODKRYĆ JEGO PRAWDZIWĄ NATURĘ


  Nasze przedszkole oferuje program wychowania i edukacji oparty na pedagogice dr Marii Montessori. Zgodnie z jej założeniami rozwój dziecka jest naturalnym procesem, indywidualnym dla każdej jednostki. Dziecko “buduje” siebie według własnego, wewnętrznego planu, którego nadrzędnym celem jest uzyskanie samodzielności i niezależności.

  Celem naszego przedszkola jest stworzenie dzieciom takich warunków, by mogły:

  • rozwijać się w swoim indywidualnym tempie
  • czerpać satysfakcję z uzyskiwanej samodzielności i niezależności,
  • doświadczać radości uczenia się,
  • swobodnie komunikować się z innymi

  I dlatego w naszym przedszkolu:

  • podążamy za dzieckiem i szanujemy jego indywidualność
  • rozpoznajemy i realizujemy potrzeby rozwojowe dziecka
  • wspieramy samodzielność jako klucz do wiary w siebie i niezależności
  • umożliwiamy dziecku uczenie się poprzez działanie i doświadczanie
  • wychowanie opieramy na rozwijaniu motywacji wewnętrznej, a nie na karach i nagrodach