O nas

 • Przedszkole jest otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 17.00

  PLAN DNIA

  • 7.30- 9.00 Przyprowadzanie dzieci do przedszkola, swobodna zabawa
  • 8.30-11.30 Śniadanie – dzieci samodzielnie przygotowują sobie śniadanie, które jest dostępne w formie szwedzkiego stołu. 
  • 9.00-9.30 Spotkanie w kręgu – czas na rozmowę, podzielenie się przez dzieci ważnymi dla nich sprawami, omówienie dnia, wprowadzenie nowego tematu, zabawy integracyjne, piosenki.
  • 9.30-12.00 Praca własna z materiałami Montessori – pracę w metodzie Montessori należy rozumieć jako swobodną aktywność dziecka. W tym czasie dzieci mogą poruszać się po sali. Samodzielnie decydują o wyborze materiału, z którym chcą pracować, miejscu i czasie jaki temu poświęcą. Nauczyciel pomaga w wyborze dzieciom, które nie potrafią jeszcze same zdecydować i prezentuje dzieciom materiał. W czasie “pracy własnej” dzieci zdobywają konkretną wiedzę i umiejętności (np. manualne, matematyczne, językowe), jak również uczą się samodzielnie decydować, planować, współpracować z innymi, przestrzegać reguł panujących w grupie. Język angielski i zajęcia umuzykalniąjące.  
  • 12.00 Obiad- zupa. Idea Montessori zakłada rozwój samodzielności dzieci, również podczas posiłków. Dzieci samodzielnie nakrywają do stolików i sprzątają po sobie. W naszym przedszkolu dzieci nie są zmuszane do jedzenia, ani dokarmiane. Mogą decydować kiedy i ile chcą zjeść. 
  • 12.30-14.00 Wyjście na ogród lub spacer po okolicy. Dzieci codziennie wychodzą na dwór, niezależnie od pogody. Ubierają się w miarę możliwości samodzielnie, a nauczyciele zwracają uwagę by były ubrane odpowiednio do pogody. Dzięki zabawie na  świeżym powietrzu dzieci są dotlenione, mogą wyładować nadmiar energii, rozwijają sprawność fizyczną.
  • 14.00-14.30 Obiad- drugie danie
  • 14.30-15.30 Relaks (czytanie bajek, słuchanie muzyki, dla chętnych drzemka)
  • 15.30-16.30 Praca własna, zajęcia dodatkowe (balet, gimnastyka “Maluchy na macie”, logopedia) i podwieczorek
  • 16.30- 17.00 Swobodna zabawa lub wyjście do ogrodu, odbieranie dzieci z przedszkola.

  Podstawa programowa MEN realizowana jest poprzez pracę z materiałem rozwojowym Montessori, w czasie pracy własnej oraz zajęć w kręgu.

  Prezentowany plan dnia ma charakter ramowy.

  WYŻYWIENIE

  W naszym przedszkolu dbamy nie tylko o jakość edukacji, ale również o zdrowie naszych dzieci. Ważne jest dla nas by dzieci jadły zdrowe, ekologiczne i zbilansowane posiłki. Śniadania, obiady i podwieczorki dostarcza nam firma cateringowa “Weranda Smaków”. Menu uwzględnia również diety: bezglutenową, bezmleczną, bezjajeczną, wegetariańską. 

  PROGRAM 

  Główne działy edukacji Montessori obejmują:

  1. Praktyczne ćwiczenia życia codziennego– z tymi ćwiczeniami dzieci pracują na początku. Ich celem  jest przede wszystkim uczenie dzieci samodzielności i niezależności. Ćwiczenia te budują także poczucie własnej wartości, ćwiczą koncentrację, rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową, sprawność manualną, uczą porządku i szacunku do otoczenia.
  2. Edukacja sensoryczna– zdaniem M.Montessori doskonalenie wszystkich zmysłów powinno zajmować pierwsze miejsce w edukacji dzieci. Okres przedszkolny, to czas gdy dziecko uczy się aktywnie- poprzez działanie i operowanie konkretami. Doznania zmysłowe pozwalają mu na doświadczanie i poznawanie otaczającego je świata.
  3. Edukacja matematyczna-  jest więc czymś więcej niż liczeniem- jest sposobem porządkowania świata i rozwiązywania problemów. M.Montessori od Pascala zaczerpnęła pojęcie „umysłu matematycznego”. Dziecko poznając świat porządkuje i kategoryzuje swoje doświadczenia, co stanowi początek matematycznego myślenia. Dzieci uczą się poprzez doświadczenia zmysłowe, przechodzą od konkretu do abstrakcji w sposób naturalny i płynny.
  4. Edukacja językowa– prowadzi do przyswojenia przez dziecko umiejętności wyrażania swoich myśli oraz komunikacji z otoczeniem. Służą temu ćwiczenia z zakresu wzbogacania słownictwa, pisania i czytania ze zrozumieniem.
  5. Edukacja kulturowa –  opisuje i tłumaczy dziecku świat, który je otacza i na który ma ono znaczący wpływ. Edukacja w ramach kultury ma charakter zintegrowany, przeplatają się w niej elementy takich nauk jak geografia, astronomia, historia i biologia (botanika i zoologia).